Na naší planetě se dějí události, které mentálně zdravý člověk vnímá jako špatné. Jedním z největších a nejrozšířenějších zdrojů zla je právě živočišný průmysl. Zároveň je i nejvíce rozporuplný, protože ač většina lidí o některých praktikách v něm běžně dělaných ví, tak tento fakt s argumenty například „mně to chutná“, přehlíží. Není to populární, protože to nabourává komfortní zónu lidí, jejich zvyklosti a zároveň je to konfrontuje se spoluodpovědností za mučení dalších bytostí této planety.

Vědecká fakta o dopadech na naši planetu tu rozepisovat nebudu, doporučuji shlédnout film Cowspiracy a český dokument Svědectví.

Zaměřím se na energie kolem tohoto procesu.

Každá bytost potřebuje nějaký zdroj energie ke svému životu. Negativní bytosti potřebují negativní zdroje energie, aby mohly fungovat a přežít. A kde na naší planetě najdete nejbohatší důl na energii utrpení? Jsou to právě velkochovy a jatka. Když jsem si taková zařízení prohlížel energeticky, je to doslova peklo. Úplně opačná energie, než z jaké je člověk ze své podstaty stvořen. Živí se tam různé temné entity a čerpají energii pro svůj růst. Lidé tam pracující jsou samozřejmě pod jejich vlivem a světlo v nich je úplně potlačeno. Často se mění v násilné psychopaty. 

Když se sytí zlo miliony krvavých obětí za rok získáte pak velmi mocné síly, které dokáží třeba ovládat vysoce postavené politiky a tím si vytváří další zdroj utrpení z lidí, například rozpoutáním válečného konfliktu.

Ale tím celá problematika nekončí, pak je tu ještě důležitá složka a tou je vliv na koncového konzumenta. Všechno, co si to zvíře na talíři prožilo, zůstává jako informace, která se při konzumaci přenáší do těla. Při terapiích to jde hned poznat na energii konkrétního člověka, čím se živí. Tyhle energie násilí a utrpení, jak jsem zmiňoval, jsou úplně obrácené naší světelné podstatě. Otupují tím tedy naše přirozené schopnosti se regenerovat, vnímat a chovat se láskyplně k sobě, zvířatům, rostlinám a planetě. Za vznik mnoha nemocí může právě takováto strava. Další projev v lidské bytosti je, že z nás tyhle energie vyzařují do prostoru a zákonem přitažlivosti, nebo rezonance, přitahují do našich životů odpovídající situace. V těchto situacích zažíváme další utrpení a tím vytváříme a přitahujeme ony zlé bytosti, které z toho profitují.

Jak dlouho se už mluví o příchodu zlatého věku, vzestupu do nějaké vyšší dimenze a podobně? Kolik bylo už předpovězených dat se zlomovou událostí? 

Pokud chce lidstvo skutečný posun do zlatého věku, musí začít u sebe a přestat živit bytosti, které jakémukoliv vzestupu úspěšně brání, protože jim dáváme tolik potravy, že jsou opravdu velmi mocné.

Otevřete svoje srdce soucitu a lásce. Nezavírejte oči. Pohádky jako „Když tomu nebudu věnovat pozornost, tak to zmizí.“ Nebo „Všechno je v pořádku, tak jak má být.“ Jsou jen ukolébavky (možná i dílo výše zmíněných bytostí). Člověk je tvůrcem reality a učí se tady tuhle dovednost vědomě ovládnout.

Vytvořme si ten Zlatý věk, ráj na Zemi. Sílu na to máme. 

Úvodní foto: organizace Zvířata nejíme