Terapie

Intuitivní terapie
Intuitivní terapie

Vstupte do světa alternativní medicíny, kde spojuji intuici s léčivou energií pro dosažení celkového zdraví. Pracuji s jedinečným přístupem, který kombinuje hlubokou intuici s energetickými technikami, aby podpořily vaše tělesné, duševní a emocionální blaho.

Diagnostika
Pracuji s intuicí jako klíčem k odhalení kořenů problémů. Skrze intuitivní vnímání jsem schopný identifikovat nerovnováhy v energetickém systému a zaměřit se na oblasti, které potřebují léčbu.

Léčba energií
Pomocí unikátních technik energetického léčení přivádím do těla energii, která podporuje samoléčící mechanismy. Tímto způsobem stimuluje tok energie skrze meridiány a pomáhá obnovit energetickou rovnováhu.


Transformace podvědomí
Transformuji negativní programy v podvědomí, které ovlivňují vaše myšlenky, emoce a chování. Snažím se podporovat tvorbu pozitivních a podpůrných vzorců, které směřují k celkovému zlepšení kvality života.

Léčba buněk a orgánů
Terapie zahrnuje i práci s buňkami a orgány, respektive s jejich programy v jemnohmotné úrovni naší existence, podle kterých se řídí. Pomocí energetických frekvencí se zaměřuji na opravu těchto programů. Dochází potom k postupné obnově vitality jednotlivých orgánů a regeneraci buněk.

Čištění od přivtělených duší, astrálních parazitů a negativních spojení
Pokud v energetickém poli klienta identifikuji parazitující entitu, provádím její odstranění. V případě negativních energetických spojení se věnuji jejich přerušení a pokud je to možné, snažím se identifikovat a dohledat jejich zdroje.

Duchovní transformace
V případě, že se vaše fyzické zdraví nachází v pozitivním stavu, mohou se objevit transformace na duchovní úrovni. Tyto změny mohou vést k rozvoji nadsmyslového vnímání, probuzení léčitelských schopností a posílení spojení s vaší vlastní duší. Občas přicházejí duchovní průvodci s informacemi či dary, které jsou specificky určeny pro vás a mohou vám poskytnout cennou podporu ve vašem životě.

Průběh terapie
Terapeutický proces započíná krátkým rozhovorem, během něhož klient sdílí své hlavní cíle a témata k řešení. Následná část terapie probíhá v poloze leže na zádech. Předávání energie může probíhat jak kontaktně, tak i bezkontaktně. Během terapeutického ležení 🙂 klienti často zažívají různé prožitky, včetně pocitů tepla, chladu, tlaku, brnění, vlnění a emocionálních projevů.

Po terapii
Je vhodné zvýšit příjem tekutin, nejlépe čisté vody. Vyhýbat se konzumaci alkoholu a jakýchkoliv drog, včetně cigaret. Pokud je to možné, věnujte čas relaxaci.
Je důležité mít na paměti, že při procesu hojení se mohou objevit krátkodobé pocity bolesti, projevy detoxikace a ve velmi vzácných případech i horečka.

Na závěr…
Věřím, že všechno má své řešení a dělám, co je v mých silách, abych je našel. Je potřeba přiložit “ruku k dílu” i ze strany klientů. Pokud se nachází někdo v pozici oběti, všichni a všechno jsou proti němu, je nezbytné tento postoj co nejrychleji změnit, jinak bude sabotovat účinky terapií. Být tvůrcem svého života a převzít zodpovědnost za všechno, co si do něj přitahujeme, je klíčem k úspěchu.

Délka terapie:  asi 1h

Cena: 1500 Kč

Ra-Sheeba
Pomocí energie RA-SHEEBA lépe pochopíme sami sebe, snadněji přijmeme situace, které nám do života přicházejí a porozumíme naší cestě.

Ra-sheeba – je součástí univerzální mocné léčivé energie, pramenící z počátků civilizace starobylého Egypta a propojující se s prvky energií keltských druidů.

Samotné léčení probíhá v čakrách, energetických centrech v těle – pozvolna působí na naši DNA a elektromagnetické pole

Spojení RA – zdroje centrálního Velkého slunce a SHEEBA – tvořivý výraz lásky, ženská část univerzální léčivé energie nás učí hlubokého propojení s Láskou a Matkou Zemí…

  • Posiluje osobnost
  • Léčí bloky v sexualitě
  • Regeneruje buňky v těle
  • Urychluje duchovní rozvoj
  • Stimuluje biologický imunitní systém
  • Propojuje se zdrojem a matkou Zemí
  • Harmonizuje emoční stránku osobnosti
  • Šetrně čistí orgány v těle a zostřuje smysly

Snahou terapeuta je, aby se klient během terapie cítil co nejpřirozeněji, proto je důležité prostředí, ve kterém sezení probíhá. Klient se může těšit na příjemné domácí prostředí, které spolu se zvuky relaxační hudby a uklidňujících smyslných vůní tvoří přátelskou atmosféru.

Délka terapie: 1h

Cena: 1500 Kč

Keltské reiki
Terapie keltské reiki využívá přirozené keltské moudrosti, pracuje s vibracemi země a vybraných stromů a keřů za účelem vytvoření vhodného prostředí pro energetické léčení. Jde o hluboké spojení s přírodou a matkou Zemí.

Keltské reiki pracuje především s psychikou klienta na různých úrovních a různých časech Pomáhá jemu samotného zvýšit propojení s touto prastarou keltskou moudrostí, upevňuje spojení se zemí Gaiou, s duchem a se společenstvím dév – vílami, skřítky, elfy, salamandry a jinými bytůstkami a usnadňuje otevření se vnitřním neviditelným silám, které nás v přírodě obklopují. Čerpá u toho nekonečné moudrosti a zkušeností naší přírody a planety země.

 • odstraňuje bariéry z tohoto či minulých životů,
 • usnadňuje rozhodnutí opustit staré životní cesty, které nikam nevedou, nefunkční vzorce či negativní přesvědčení
 • pomáhá s motivací do nového začátku ať už s konkrétním úkolem, větší vizí či novou životní etapou
 • usnadňuje překonávání strachu z budoucnosti, zodpovědnosti a z našich nadání a talentů, které se bojíme projevit navenek – bojíme se být sami sebou
 • léčí traumata na všech úrovních i časech – mentální, duchovní, emoční…

Snahou terapeuta je, aby se klient během terapie cítil co nejpřirozeněji, proto je důležité prostředí, ve kterém sezení probíhá. Klient se může těšit na příjemné domácím prostředí, které spolu se zvuky relaxační hudby a uklidňujících smyslných vůní tvoří přátelskou atmosféru. Terapie probíhá v leže, kde terapeut s dotekem i bez doteku posílá energii do základních čaker. Při terapii může klient vnímat teplo či brnění různě na těle, mít vize, mohou se projevit dlouho potlačované emoce. Průběh terapie je pokaždé trochu jiný, stejně jako každý jedinec. Není potřeba se předem obávat, klient je celou dobu vedený terapeutem a vše je mu dopředu vysvětleno.

Délka asi 1h

Cena: 1500 Kč