Terapie

Intuitivní terapie

Intuitivní terapie je vhodná pro všechny, kteří chtějí harmonizovat energii těla, pociťují psychickou či fyzickou nepohodu, která později může vést k různým onemocněním. Chtějí podpořit zdravé sebevědomí či znovu objevit správný směr na své cestě životem. Je vhodná pro osoby, které kolem sebe spatřují zvláštní jevy či různé bytosti, které si neumí vysvětlit.

Intuitivní terapie je již poměrně zavedená technika terapie, při které probíhá tzv. naciťování se na klienta. Již podle názvu se jedná o metodu řízenou čistou intuicí, která vede terapeuta k odhalení vědomých i nevědomých, fyzických i psychických bloků, problémů a negativních vzorců klienta, se kterými terapeut dále pracuje. Intuicí volí energie či jejich kombinace, které postupně směřuje na oslabená místa těla a aury tak dlouho, dokud necítí vše opět v normě.

 • Terapie na míru

Škála používaných energií je široká a ačkoli každá z nich má rozsáhlé použití, intuitivně je pro každého klienta vhodná v daný okamžik jiná. Často používanými energiemi při intuitivní terapii je například energie Reiki, Shamballa, Lightarian, Ahara, I-Mara, Keltic reiki, Ra-Sheeba, energie archandělů a další…

 • Odvedení duší

Přivtělené duše a další entity a různá astrální napojení mohou negativně ovlivňovat člověka, brát mu energii či způsobovat a podporovat různé závislosti. Proto je součástí každé terapie odvedení duší a jiných entit, které na člověku parazitují.

 • Práce s podvědomím a archetypy

Terapeut během sezení pracuje s podvědomím a různými archetypy, které klientovi pomáhají uvědomit si a lépe porozumět sobě samému. Například archetyp vnitřního dítěte, které klientovi pomáhá odkrývat zásadní situace či emoce, které při určitých událostech nebo v blízkosti různých osob cítil a které jej často nevědomě ovlivňují dále v přítomnosti.

 • Vedené meditace

Součástí terapie mohou být i vedené meditace, při kterých terapeut provází klienta jeho cestou k uvolnění negativních bloků, zažitých programů či opakovaných negativních vzorců chování.

Jak intuitivní terapie pomáhá?

  • harmonizuje všechny toky, dráhy a čakry na těle, které slouží správné funkci orgánů a dalších částí těla, regeneruje tělo a přináší psychickou pohodu
  • podporuje duchovní rozvoj klienta, pokud je k němu otevřený
  • posiluje sebevědomí
  • přispívá klientovi k nalezení směru na jeho cestě
  • pomáhá překonávat nesnáze v životě

Snahou terapeuta je, aby se klient během terapie cítil co nejpřirozeněji, proto je důležité prostředí, ve kterém sezení probíhá. Klient se může těšit na příjemné domácím prostředí, které spolu se zvuky relaxační hudby a uklidňujících smyslných vůní tvoří přátelskou atmosféru.

Délka terapie:  asi 1h

Cena: 1100 Kč

Ra-Sheeba

Pomocí energie RA-SHEEBA lépe pochopíme sami sebe, snadněji přijmeme situace, které nám do života přicházejí a porozumíme naší cestě.

Ra-sheeba – je součástí univerzální mocné léčivé energie, pramenící z počátků civilizace starobylého Egypta a propojující se s prvky energií keltských druidů.

Samotné léčení probíhá v čakrách, energetických centrech v těle – pozvolna působí na naši DNA a elektromagnetické pole

Spojení RA – zdroje centrálního Velkého slunce a SHEEBA – tvořivý výraz lásky, ženská část univerzální léčivé energie nás učí hlubokého propojení s Láskou a Matkou Zemí…

  • Posiluje osobnost
  • Léčí bloky v sexualitě
  • Regeneruje buňky v těle
  • Urychluje duchovní rozvoj
  • Stimuluje biologický imunitní systém
  • Propojuje se zdrojem a matkou Zemí
  • Harmonizuje emoční stránku osobnosti
  • Šetrně čistí orgány v těle a zostřuje smysly

Snahou terapeuta je, aby se klient během terapie cítil co nejpřirozeněji, proto je důležité prostředí, ve kterém sezení probíhá. Klient se může těšit na příjemné dom

Keltské reiki

Terapie keltské reiki využívá přirozené keltské moudrosti, pracuje s vibracemi země a vybraných stromů a keřů za účelem vytvoření vhodného prostředí pro energetické léčení. Jde o hluboké spojení s přírodou a matkou Zemí.

Keltské reiki pracuje především s psychikou klienta na různých úrovních a různých časech Pomáhá jemu samotného zvýšit propojení s touto prastarou keltskou moudrostí, upevňuje spojení se zemí Gaiou, s duchem a se společenstvím dév – vílami, skřítky, elfy, salamandry a jinými bytůstkami a usnadňuje otevření se vnitřním neviditelným silám, které nás v přírodě obklopují. Čerpá u toho nekonečné moudrosti a zkušeností naší přírody a planety země.

 • odstraňuje bariéry z tohoho či minulých životů,
 • usnadňuje rozhodnutí opustit staré životní cesty, které nikam nevedou, nefunkční vzorce či negativní přesvědčení
 • pomáhá s motivací do nového začátku ať už s konkrétním úkolem, větší vizí či novou životní etapou
 • usnadňuje překonávání strachuz budoucnosti, zodpovědnosti a z našich nadání a talentů, které se bojíme projevit navenek – bojíme se být sami sebou
 • léčí traumata na všech úrovních i časech – mentální, duchovní, emoční…

Snahou terapeuta je, aby se klient během terapie cítil co nejpřirozeněji, proto je důležité prostředí, ve kterém sezení probíhá. Klient se může těšit na příjemné domácím prostředí, které spolu se zvuky relaxační hudby a uklidňujících smyslných vůní tvoří přátelskou atmosféru. Terapie probíhá v leže, kde terapeut s dotekem i bezdotekově posílá energii do základních čaker. Při terapii může klient vnímat teplo či brnění různě na těle, mít vize, mohou se projevit dlouho potlačované emoce. Průběh terapie je pokaždé trochu jiný, stejně jako každý jedinec. Není potřeba se předem obávat, klient je celou dobu vedený terapeutem a vše je mu dopředu vysvětleno.

Délka 1h